PULPIT MENADŻERA

Pulpit Menadżera to narzędzie udostępniane klientom naszego biura w celu przekazywania informacji o podatkach.

 

 

 

 

aby przejść na stronę logowania kliknij zdjęcie powyżej

 

Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu właściciel firmy, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, przelewów do ZUS i US i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.

Login i hasło dostają państwo od nas. Hasło można/powinno się zmienić w razie potrzeby (obok przycisku wyloguj). UWAGA 3 krotna próba wpisania błędnego hasła blokuje dostęp w takiej sytuacji proszę o kontakt z biurem rachunkowy SINTRA.

Często jeśli się nic nie pokazuje należy zaznaczyć opcję „uwzględnij dokumenty w buforze” i zaakceptować żółtym lejkiem.

Pulpit działa bardzo intuicyjnie i po kilku minutach przeglądania poszczególnych opcji można poznać program.

Poniżej kilka podpowiedzi do najczęściej używanych opcji.

  • Menu Podatki i ZUS tu jak sama nazwa wskazuje są informacje o daninach które trzeba odprowadzić klikając w poszczególne pozycje podmenu możemy sprawdzić wysokość podatków.
  • Po kliknięciu np. na ZUS należy wybrać miesiąc za jaki chcemy zapłacić składkę i kliknąć w żółty lejek. UWAGA! Jeśli podatki lub składki są zielone oznacza to deklarację w buforze i jeśli nie dostali Państwo informacji z biura że podatek jest policzony proszę o kontakt w celu weryfikacji.
  • Menu Płatności tu można podejrzeć tylko zobowiązania wobec naszego biura. Klienci na pełnej księgowości mają wgląd do wszystkich faktur które mają do zapłaty jak i do tych które ktoś ma im zapłacić.
  • Menu Płace i Kadry=>Płace Tu możemy zobaczyć kwoty do wypłaty naszych pracowników jednak nie ma tu żadnych szczegółów. Listy płac lub rachunki do umów wysyłamy zawsze na maila i tam są widoczne wszystkie szczegóły wypłaty.
  • Menu Płace i Kadry=>Lista pracowników Po kliknięciu dostajemy tabelkę gdzie na górze jest jeszcze jedno menu gdzie dostajemy różne dane o naszych pracownikach. Część danych pracowniczych jest też widoczna w menu Słowniki=>Pracownicy.
  • Menu Płace i Kadry=>Przypomnienie o terminach Program przypomina o terminach które wygasają w danym miesiącu, niestety nie można sprawdzić na raz dłuższego okresu, musimy sprawdzać każdy miesiąc oddzielnie.
  • Menu Księgowość=>Przychody i koszty funkcja pokazuje sumę przychodów i kosztów w danym miesiącu, po kliknięciu na wykres widzimy przychody i koszty od początku roku w formie wykresu dodatkowo na wykresie widać straty i zyski w poszczególnych miesiącach.
  • Menu Księgowość=>Księga narastająco (to jest to co trzeba do Banku) Tak jak wyżej widzimy przychody i koszty ale za wybrany okres (domyślnie od początku roku). Możemy to wyeksportować do Excela klikając na ikonę. Aby pozycje były widoczne trzeba zaznaczyć opcję Uwzględniać zapisy w buforze.
  • Menu Księgowość=>Podatkowa Po wybraniu menu na górze tabeli Zapisy KPiR widzimy jakie koszty i przychody zostały uwzględnione przez biuro rachunkowe dzięki czemu możemy łatwo sprawdzić czy dostarczyliśmy wszystkie dokumenty do biura. Aby pozycje były widoczne trzeba zaznaczyć opcję Uwzględniać zapisy w buforze.

 

Gdyby się pojawiły jakieś problemy jesteśmy do państwa dyspozycji.