Znajdź nas w Google+
Biuro Rachunkowe SINTRA
41-503 Chorzów
 ul. Bożogrobców 32/1
tel/fax 32 241 53 88
e-mail: biuro@sintra.pl
 
Księgi
W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymaganych sprawozdań statystycznych
 • Sporządzenie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8


W cenie oferujemy Państwu także:
 • Bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Raporty i analizy finansowe według potrzeb Klienta
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otworzenie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami ZUS i podatkami
 • Reprezentację Klienta podczas kontroli z Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • Pomoc przy organizacji obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP

<<<Przejdź do cennika Ksiąg Handlowych>>>

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI PROMOCJAMI!

 

SINTRA 2013 wszelkie prawa zastrzeżone
f