Znajdź nas w Google+
Biuro Rachunkowe SINTRA
41-503 Chorzów
 ul. Bożogrobców 32/1
tel/fax 32 241 53 88
e-mail: biuro@sintra.pl
 
Kadry
W ramach świadczenia usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:
 • Utworzenie lub przejęcie od klienta teczek osobowych pracowników
 • Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • Liczenie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w nocy
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Ustalanie wymiaru urlopów i ewidencji czasu ich wykorzystania
 • Kompletacja dokumentów do zawarcia i rozwiązania stosunku pracy oraz do zmiany warunków zatrudnienia
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Sporządzanie informacji o upływie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych


<<<Przejdź do cennika Kadry>>>

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI PROMOCJAMI!

 

SINTRA 2013 wszelkie prawa zastrzeżone
f